Molstraat 3, 4331 SM Middelburg  |  0118 - 641 041

Wachtlijst

Nieuwe cliënten kunnenkunnen binnen 4 weken terecht voor een intake. Als we daarna tot overeenstemming komen voor een behandeling, kan deze direct van start. 

Kosten 

Met de meeste grote zorgverzekeraars heb ik een contract voor specialistische GGZ. Dat betekent dat ik met hen de tarieven voor behandeling heb afgesproken en dat ik de rekening rechtstreeks bij uw verzekeraar kan indienen. 

Als ik geen contract heb met uw verzekeraar ontvangt u zelf van mij een rekening voor de behandeling, conform het NZA tarief. Deze rekening kunt u dan bij uw verzekeraar indienen. Nadere informatie kunt u bij mij verkrijgen als deze situatie bij u van toepassing is.

Bij verhindering 

Ik ga er van uit dat uw behandeling belangrijk is, en dat u afspraken met mij nakomt. Bij onverhoopte verhindering gaarne zo spoedig mogelijk bericht via de mail of telefoon. Afgezegde afspraken kunnen niet gedeclareerd worden bij uw verzekeraar en worden niet in rekening gebracht. 

Klachtenprocedure

Klachten kunt u natuurlijk met mij bespreken. Ik hoop die dan samen met u op te lossen. Lukt dat niet dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris en de klachtencommissie van de NVP.

Via onderstaande link kunt u nadere informatie over deze klachtenregeling vinden. psychotherapie.nl/217055288/Klachtenregeling

Waarneming 

Tijdens mijn vakanties kunt u met 1 van mijn collega’s overleggen. De telefonische bereikbaarheid van mijn collega’s wordt aangegeven op het antwoordapparaat. Bij calamiteiten kunt u een beroep doen op uw huisarts, of op de huisartsenpost.

Aanmelden 

Wanneer u zich wilt aanmelden kunt u telefonisch of via mail contact opnemen. U heeft een verwijzing [specialistische ggz] van uw huisarts nodig. Informatie over mijn bereikbaarheid vindt u op de contactpagina.